Sv. Erasmus, Yellow Kid a ti další

Jakkoli se to jeví neuvěřitelné, za předchůdce komiksu lze považovat již do kamene tesané výjevy doprovázené hieroglyfickým textem z období starého Egypta. Středověk nevědomky navázal na egyptský odkaz souborem kreseb Utrpení svatého Erasma, nikoli určeným pro jemné povahy.

Komiks v dnešním slova smyslu se zrodil až v roce 1895 v podobě Žlutého dítěte (Yellow Kid) Američana Richarda Outcaulta. Šlo o tzv. strip – krátké obrázkové vyprávění sestávající z dvou až šesti okének. Žluté dítě vzbudilo vlnu nadšení a odstartovalo vytváření dalších stripů. Z období úsvitu komiksu pochází jeho samotné označení. Stripy byly nositeli humorného, komického příběhu, odtud komiks.

Českému člověku je nepoměrně více známý reportér Tintin (poprvé zveřejněn v roce 1929), dílo belgického autora, dokazující, že komiks nebyl ani ve svých počátcích výsadou Spojených států.