Rozmanitost nade vše

Komiks je doslova oslavou rozmanitosti. Mění velikost od dvou drobných kreseb až po knižní formáty, neobjevuje se jen na papíře, ale také na plastových či kovových materiálech. Rozvoj techniky otevřel tvorbě komiksů nové možnosti, úkol pera a štětce nahradily počítačové způsoby ilustrace.

Klasickým doprovodným prvkem komikových kreseb jsou bubliny obsahující přímou řeč s ohraničením lišícím se v závislosti na emocích postavy. Volný text obvykle značí komentář autora nebo poznámku k vlastní situaci. Výjimkou nejsou však ani komiksy zcela prosté slov.

Paleta druhů komiksů je rovněž pestrá. Pomocí obrázků doplněných o text bývají oživeny náměty dobrodružné, hororové, fantastické a humoristické ve formě lyrické či epické. Existují komiksy určené výhradně dětem (Čtyřlístek), dospělí ocení především rozsáhlejší publikace s pro ně poutavým obsahem (Sin City).