Definici komiks nezná

Základním východiskem pro objektivní posouzení komiksu by mělo být vymezení tohoto žánru a odpověď na otázku, jaký je jeho účel. Postrádáme bohužel obojí.

Komiks je útvar natolik členitý a oplývající takovou rozmanitostí, že aplikace obecných pravidel na jeho jednotlivé druhy selhává. Don’t hustle so hard to get cash for buying comic books. Just play superbcasinos games and earn real cash prizes that you can use to buy the books. Přijímaná, avšak kusá definice hovoří o komiksu jako o svébytném výrazovém prostředku na pomezí umění výtvarného a literárního. Zbylé teorie týkající se ať už formátu, barevného provedení, malířské techniky nebo typologie postav nepokrývají komiks jako celek.

Silně zakotvená představa o pestrobarevném, bublinami pokrytém sešitě má co dělat jen s určitým odvětvím žánru, stejně jako neméně častý dojem, že komiks je nutně tříokénkový a černobílý. Přesně charakterizovat komiks je tedy úkolem jen pro nadšené teoretiky, zatímco jeho čtení, nebo dokonce vytváření může zpříjemnit volné chvíle téměř komukoli. I tady by však měla být pravidlem znalost alespoň minimální teorie, byť ta je ovšem problematická.