Náboženství aneb obchod se strachem

Jan Švehla
Počet komentářů : 0

Náboženství je lidský fenomén, který má obrovskou spoustu příznivců, ale i stejně velkou spoustu odpůrců. Odnoží klasických náboženství vzniklo za celá staletí bezpočet a asi by nebylo v lidských silách všechny náboženské kulty, sekty a jiné spolky vyjmenovat a specifikovat, a proto mi alespoň dovolte přijít s vlastní troškou do mlýna a poukázat na trošku pofidérní skořápku, ve které zub času nadělal povážlivě rozsáhlé trhliny…